Inschrijven voor editie 13 van Aalsmeer Roest Niet op zondag 14 juni 2020

Hieronder kun je inschrijven voor deelname aan editie 13 van Aalsmeer Roest Nietop zondag 14 juni 2020.

Je kunt deelnemen met een auto of motor waarvan de door het RDW vastgestelde ‘Datum eerste toelating’ vóór 1 januari 1995 ligt. Jongere voertuigen kunnen door de organisatie worden geweigerd, ook nadat het inschrijfgeld is voldaan.
Let op: je kunt één kenteken per inschrijving invullen.

Betaling
Het inschrijfgeld bedraagt € 37,50 per kenteken en dient te worden overgemaakt op bankrekening:
NL02 RABO 0168 4761 18 ten name van HiBRA-Aalsmeer. Vermeld in de omschrijving je achternaam en het kenteken van je ingeschreven auto of motor. Je inschrijving is definitief na ontvangst van zowel onderstaande inschrijving als het inschrijfgeld.

Ook niet onbelangrijk:
De auto of motor waarmee je deelneemt dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico, de organisatie van Aalsmeer Roest Nietaanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid.

Let op: alle met een * gemerkte velden verplicht invullen.

 

Inschrijven voor Aalsmeer Roest Niet op zondag 14 juni

Inschrijven voor Aalsmeer Roest Niet op zondag 14 juni